July 3, 2008

Kartunis Gila-Gila.

Masih ramai kartunis GG yang belum sempat saya paparkan seperti Bob Asri, Nat, Oly, John Jawa, Ida, Amir Astar, Azhar, Senapon, Roslim, Lee Inas, Bor, Baha Onan dan ramai lagi. Sama ada kartunis ini sudah lama berkarya dalam majalah Gila-Gila ataupun yang masih baru. Insya Allah jika ada maklumat terkini akan saya paparkan di masa-masa akan datang.

Kesemua mereka ini sememangnya amat berbakat besar dan mempunyai pengaruh masing-masing. Karya-karya mereka terus subur di hati pembaca dan mungkin menjadi pendorong kepada pelapis akan datang.

Tahniah diucapkan kepada mereka semua...kerana merekalah yang membuka laluan dan menjadi panduan kepada hala tuju untuk kartunis hari ini terus berkarya.

No comments: