May 15, 2008

ASANAsan dilahirkan pada tahun 1970. Asan antara sebilangan kartunis yang datang bersama humor yang semulajadi. Asan memulakan langkahnya di pelbagai majalah kartun, antaranya menerusi ruangan Bakat Kita di majalah Gelihati. Pada tahun 1990, Asan menerima tawaran untuk bertugas di majalah Batu Api.

Namun, disebabkan masalah-masalah kewangan, Batu Api di bawah kendalian Don tidak bertahan lama. Asan kemudiannya berhijrah ke majalah Gila-Gila. Di majalah Gila-Gilalah, beliau mula terkenal dengan kartun Jaki Jipangnya. Selain itu, beliau turut menghasilkan kartun Pendekar Jaki, di majalah Gila-Gila.

Asan adalah di antara kartunis yang mempunyai stroke yang menarik dan agresif. keistimewaan Asan ialah beliau mampu mencalit terus dakwatnya ke kertas tanpa perlu lakaran pensil terlebih dahulu. Beliau mempunyai ingatan yang kuat terhadap sesuatu objek atau perkara yang mahu dilukiskannya tanpa melakukan rujukan terlebih dahulu. Asan juga merupakan kartunis yang membawa banyak pembaharuan dalam penyampaian humor samada melalui dialog ataupun visual. Di antara karya popular Asan ialah Pendekar Jaki, Jaki Jipang
Sumber ihsan : website Darialmarikartun.

No comments: